GEROX-METODEN

  • Alltid kombinationen värmepumpar och fjärrvärme
  • Alltid fjärrvärme för tappvarmvattenproduktion
  • Alltid driftövervakning och fem år service
NYHETER
KOSTNADSFRI FÖRSTUDIE
Installationskartan
Gerox DRS-live
Demoanläggning Gerox DRS-live

Gerox DRS-live är vår webbtjänst för Driftövervakning, Rapportering och Service.
Klicka här för att se vår demoanläggning!

PÅGÅENDE PROJEKT
Brf Runby-Ingrid, Upplands Väsby

Vi kommer att borra tolv stycken energibrunnar på vardera 330 meter och installera bergvärmepumpar från Gebwell på totalt 180 kW.
Installation av en ny fjärrvärmecentral anpassad för fastighetens behov samt installerar Gerox driftövervakningssystemet DRS-live som visar
tex energi-  effekt- och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. 
Dessutom finns viktiga larmfunktioner att tillgå. Anläggningen kommer även att vara förberedd för framtida behov av solenergi, kyla och återladdning.

AÄF Demonstrationen 5, Gärdet

Vi kommer att borra fem stycken energibrunnar på vardera 340 meter och installera en bergvärmepump från Thermia med 88 kW effekt.

I entreprenaden ingår även installation av Gerox driftövervakningssystem DRS-live som visar tex energi-  effekt- och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. Dessutom finns viktiga larmfunktioner att tillgå.

Brf Fanan 24, Östermalm

Vi kommer att borra fyra stycken energibrunnar på vardera 380 meter och installera en Nibe värmepump på 60 kW.
Gerox installerar också driftövervakningssystemet DRS-live som visar tex energi- effekt- och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. 
Dessutom finns viktiga larmfunktioner att tillgå.