GEROX-METODEN

  • Alltid kombinationen värmepumpar och fjärrvärme
  • Alltid fjärrvärme för tappvarmvattenproduktion
  • Alltid driftövervakning och fem år service
NYHETER
KOSTNADSFRI FÖRSTUDIE
Installationskartan
Gerox DRS-live
Demoanläggning Gerox DRS-live

Gerox DRS-live är vår webbtjänst för Driftövervakning, Rapportering och Service.
Klicka här för att se vår demoanläggning!

PÅGÅENDE PROJEKT
Brf Falkonetten 1, Stockholm

Vi kommer att borra åtta stycken energibrunnar på vardera 330 meter och installera två bergvärmepumpar från Nibe 2 x 60 kW totalt 120 kW.
Gerox installerar också driftövervakningssystemet DRS-live som visar tex energi- effekt- och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. 
Dessutom finns viktiga larmfunktioner att tillgå. Anläggningen kommer även att vara förberedd för framtida behov av solenergi, kyla och återladdning.

Brf Köpmannen, Järfälla

Vi kommer att borra sju stycken energibrunnar på vardera 330 meter och installera två bergvärmepumpar från Nibe på vardera 60 kW.
Gerox installerar också driftövervakningssystemet DRS-live som visar tex energi- effekt- och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. 
Dessutom finns viktiga larmfunktioner att tillgå.