Bergvärme, frånluftsåtervinning och driftövervakning i kombination med fjärrvärme

Låt oss diskutera hur mycket Ni kan sänka Er driftskostnad med förnybar energi och tryggheten med driftövervakning dygnet runt
Tel växel 010 - 130 72 00
GEROX Driftövervakningssystem

Demoanläggning Gerox DRS-live

Gerox DRS-live är vår webbtjänst för Driftövervakning, Rapportering och Service.
Klicka här för att se vår demoanläggning!

PÅGÅENDE PROJEKT

Brf Taptot 11, Östermalm

Brf Taptot 11 väljer Gerox-metoden!
Gerox åtar sig en totalentrepenad där vi levererar en komplett energilösning med funktionsgaranti. Installationen består av en tystgående värmepump som förser fastigheten med värme från fem energibrunnar. Vi byter även ut den befintliga fjärrvärmecentralen mot en ny effektivare enhet som tillgodoser fastighetens behov av tillskottsvärme och tappvarmvatten. Anläggningen övervakas via Gerox webbaserade driftövervakningssystem DRS-live, som via SmartBox ser till att kommunikationen sker säkert.

Brf Stataren 11, Sundbyberg

Gerox har fått förtroendet att leverera en komplett energilösning bestående av bergvärme i kombination med fjärrvärme.
Vi kommer att energiborra tolv stycken energibrunar på vardera 275 meter och installera två Thermia Mega fastighetsvärmepumpar med inverterstyrd kompressorer på 21-85 kW.
Gerox installerar också driftövervakningssystemet DRS-live som visas tex energi- effekt- och besparingsstatistik samt olika temperaturangivelser i realtid. 
Dessutom finns viktiga larmfunktioner att tillgå.

Brf Skruven 9, Södermalm

Gerox har fått förtroendet att leverera en komplett energilösning bestående av bergvärme i kombination med fjärrvärme.
Vi kommer att energiborra sex stycken energibrunar på vardera 250 meter och installera en tystgående bergvärmepump från Nibe på 60 kW samt en ny fjärrvärmecentral.
Föreningen har också valt att installera Gerox SmartBox i fastigheten för att få tillgång till Gerox DRS-live för driftövervakning, statistik och larmhantering.