GEROX-METODEN

Tryggt och miljöriktigt samt ekonomiskt mycket fördelaktigt.

Mer om GEROX-METODEN

Vi samarbetar med Indoor Energy för att erbjuda en helhetspartner inom service och driftövervakning av all fastighetsteknik!

Genom digitaliseringsplattformen SmartBox kommer ni åt Indoor Energys tjänsteutbud i Energy Center.

Mer om GEROX-METODEN

NYHETER
KOSTNADSFRI FÖRSTUDIE
Indoor live
Demoanläggning Indoor Energy Center Perfomer

Gerox nyttjar Indoor Energy Centers digitaliseringsplattform för att koppla upp fastighetstekniken.
Gå till DEMO-anläggning.

PÅGÅENDE PROJEKT
Brf Gulddragaren

Gerox kommer projekteratera anläggningen med sex stycken Thermia Mega XL 21-88 kW fastighetsvärmepumpar på totalt 530 kW VP effekt med en nettoeffekten på ca 500 kW.
Borrningen kommer att fördelas på 22 stycken energibrunnar på vardera ca 310 meter.

Brf Damhatten 1, Hägersten

I fastigheten Damhatten 1 i Hägersten har Gerox fått uppdraget att installera ca 180 kW värmepumpseffekt i kombination med fjärrvärme (GEROX METODEN). Värmepumparna hämtar sin gratisenergi från 12 energibrunnar på vardera 300 meter.

HSB Brf Tummelisa i Nyköping

På Brf Tummelisa i Nyköping kommer Gerox förse fastigheten med en värmeleverans på 540 MWh där ca 370 MWh/år är gratis värme från berget.
Borrningen kommer att fördelas på 10 st energibrunnar på vardera ca 325 meter.