NYHETER
Brf Ättegrenen 3
Stockholm

På Brf Ättegrenen 3 kommer Gerox installera två Nibe fastighetsvärmepumpar på ca 60 kW med dubbla kompressorer, totalt ca 120 kW VP effekt. Med en beräknad nettoeffekt på ca 115 kW. Värmepumparna kopplas in på befintliga radiatorkretsar för värmedistribution samt mot köldbärarkretsarna. Gratisenergin från berget hämtas genom 8 energibrunnar på vardera 250 meter.

Cmnre Skutkrossen AB
Stockholm

Installation av två (2) stycken Thermia Mega XL fastighetsvärmepumpar med inverterstyrd kompressor på 21 – 88 kW. Totalt ca 175 kW VP effekt, med en beräknad nettoeffekt på ca 160 kW. Vi förbereder borrning på totalt 2880 meter, fördelas på 8 stycken energibrunnar på vardera ca 360 meter.

GEROX-METODEN

Tryggt och miljöriktigt samt ekonomiskt mycket fördelaktigt.

Mer om GEROX-METODEN

Vi samarbetar med Indoor Energy för att erbjuda en helhetspartner inom service och driftövervakning av all fastighetsteknik!

Genom digitaliseringsplattformen SmartBox kommer ni åt Indoor Energys tjänsteutbud i Energy Center.

Mer om GEROX-METODEN

KOSTNADSFRI FÖRSTUDIE
Indoor live
Demoanläggning Indoor Energy Center Perfomer

Gerox nyttjar Indoor Energy Centers digitaliseringsplattform för att koppla upp fastighetstekniken.
Gå till DEMO-anläggning.

PÅGÅENDE PROJEKT
Willhem, Skäggetorp Centrum
Linköping

Gerox har påbörjat borrningen av 32 energibrunnar åt Willhem i Skäggetorps Centrum i Linköping. 
Willhem är ett privat bostadsbolag som äger, förvaltar och utvecklar trygga bostäder på tillväxtorter i Sverige som förenklar livet för sina hyresgäster. Willhems målsättning är trygga och hållbara boenden som skapar långsiktiga värden för kunder och samhälle.
Gerox har därför fått förtroendet att som totalentreprenör projektera och leverera en optimal energilösning som kommer värma och kyla centrumet i Skäggetorp samt huvudkontoret. Elförsörjningen till värmepumparna kommer delvis från Willhems egna solpaneler. Leveransen av en förnybar geoenergianläggning fri från koldioxidutsläpp i kombination med fjärrvärme är en trygg och säker lösning åt Willhem som är hållbar både ur ett miljömässigt och ekonomiskt 

Ekerö Centrum
Stockholm

Centrumet valde bergvärme istället för fjärrvärme. Det kommer finnas värmepumpar i samtliga undercentralerna med elpannor för spetsvärme och redundans.