GEROX-METODEN

Tryggt och miljöriktigt samt ekonomiskt mycket fördelaktigt.

Mer om GEROX-METODEN

Vi samarbetar med Indoor Energy för att erbjuda en helhetspartner inom service och driftövervakning av all fastighetsteknik!

Genom digitaliseringsplattformen SmartBox kommer ni åt Indoor Energys tjänsteutbud i Energy Center.

Mer om GEROX-METODEN

NYHETER
KOSTNADSFRI FÖRSTUDIE
Indoor live
Demoanläggning Indoor Energy Center Perfomer

Gerox nyttjar Indoor Energy Centers digitaliseringsplattform för att koppla upp fastighetstekniken.
Gå till DEMO-anläggning.

PÅGÅENDE PROJEKT
Brf Trädgårdsmästaren

Hos Brf Trädgårdsmästaren i Uppsala har Gerox fått uppdraget att installera ca 400 kW fastighetsvärmepumpar i kombination med vattenfalls fjärrvärme. Värmepumparna hämtar sin gratisenergi från 17 energibrunnar på vardera 400 meter.

Brf Lerkrogsparken

På Brf Lerkrogsparken Installeras tre stycken Nibe fastighetsvärmepumpar på ca 60 kW med dubbla kompressorer, totalt ca 180 kW VP effekt, med en beräknad nettoeffekt på ca 170 kW.  
Värmepumparna kopplas in på nuvarande radiatorkrets för värmedistribution samt mot köldbärarkretsen och befintlig frånluftsåtervinning via ny växlare.
Fjärrvärmen används som basvärme under fjärrvärmens lågprisperiod och som tillskottsvärme under övrig period samt till allt varmvatten året om.
Borrning av 9 x 200 meter energibrunnar.
 

Brf Ättegrenen 1

Gerox kommer hos Brf Ättegrenen 1 i Stockholm installera en ny FJV-central och fyra Nibe fastighetsvärmepump på totalt ca 240 kW VP effekt.
Borrning av 12st energibrunnar på vardera 370 meter.
Hela installationen utförs som en totalentreprenad enligt ABT06 med 5 års garanti på både produkter och funktion.
 

HSB Brf Bruket i Ekerö

Gerox har utarbetat en värmepumpslösning med fyra Thermia Mega XL fastighetsvärmepumpar på totalt ca 350 kW (nettoeffekt ca 320 kW) i kombination med de två befintliga IVT värmepumparna på vardera 27 kW samt en el-panna som spets.
Värmepumparna och el-pannan kopplas in på nuvarande radiator- och varmvattenkrets för värme- och varmvattendistribution samt mot köldbärarkretsen och befintlig frånluftsåtervinning.
Borrning av 21 x 360 meter energibrunnar.

HSB Brf Granen i Märsta (EON)

Hos HSB Brf Granen i Märsta med sina fyra undercentraler installerar Gerox två fastighetsvärmepumpar per undercentral. Två stycken Nibe 60 kW VP ger 120kW per undercentral, totalt 480 kW VP.
Borrning av totalt 9 400 meter, fördelat på fyra (4) separata energilager. Tre (3) energilager med 8 EB x 300 m och ett (1) med 8 EB x 275 m.

Genom GEROX-metoden kan energibehovet levereras till en lägre kostnad och dessutom med miljövänlig förnybar energi genom att nyttja bergvärme.
Besparingen genom kombinationen med fjärrvärme och värmepumpar jämfört med nuvarande heltäckande fjärrvärmelösning realiseras genom minskade kostnader för effekt och ett billigare energipris under vintermånaderna, när det går åt som mest energi och effektbehovet är som störst.
Anläggningen digitaliseras samtidigt och blir tillgänglig via b.la. ett webbgränssnitt.

HSB Brf Kåpan nr 272 (EON)

Gerox installerar på HSB Brf Kåpan nr 272, 540 kW fastighetsvärmepumpar och ombyggnad med växlare så att frånluftsåtervinningen laddar energibrunnarna.
Borrning 21 x 400 meter energibrunnar.