2019-03-21

DRS-live heter nu Indoor Live

Inloggning sker nu via indoor.se

Indoor live
Demoanläggning Indoor Live

Indoor Live är plattformen för digitalisering som Gerox använder.
Gå till DEMO-anläggning.

I februari 2019 förvärvades Gerox DRS-live av Indoor Energy.
PÅGÅENDE PROJEKT
Brf Signallyktan 1

På Brf Signallyktan 1 i Stockholm kommer Gerox förse fastigheten med en värmeleverans på 300 MWh där ca 210 MWh/år är gratis värme från berget.
Borrningen kommer att fördelas på 5 st energibrunnar på vardera ca 400 meter.

Brf Postiljonen, Stockholm

På Brf Postiljonen installerar Gerox två Gebwell Taurus fastighetsvärmepumpar på 90 kW totalt 180 kW som hämtar gratis energi från berget genom 12 energibrunnar på vardera 350 meter.

Brf Talliden7-9

På Brf Talliden 7-9 i Nacka har Gerox fått förtroendet att installera två Thermia fastighetsvärmepumpar på totalt ca 175 kW. Med en energiborrning av totalt 3 600 meter som fördelas på nio stycken energibrunnar på vardera 400 meter.
Installationen kommer årligen ge ca 380 MWh gratisvärme från berget.

Brf Karteschen N:r 6

Gerox ska på Brf Karteschen 6 i Stockholm installera två fastighetsvärmepumpar som kommer att leverera ca 350 MWh värme ca, 75% av fastighetens årliga värmebehov.
Det med hjälp av 7st energibrunnar på vardera 400 meter.

HSB Brf Tummelisa i Nyköping

På Brf Tummelisa i Nyköping kommer Gerox förse fastigheten med en värmeleverans på 540 MWh där ca 370 MWh/år är gratis värme från berget.
Borrningen kommer att fördelas på 10 st energibrunnar på vardera ca 325 meter.

Brf Uppsalahus nr 27, Uppsala

​Vi kommer att borra 26 energibrunnar på vardera 330 meter och installera totalt sex bergvärmepumpar på 90 kW totalt ca 500 kW nettoeffekt.