Inloggning till Gerox DRS-live

Gerox DRS-live förvärvat av Indoor Energy

2019-01-23

Det är med stor glädje som Gerox kan meddela att Indoor Energy har övertagit Gerox digitala driftövervakning (DRS-live) samt befintliga DRS-avtal.
Berörda kunder med Gerox DRS-liveavtal har fått ett separat utskick per e-post.

Läs brevet här

Inloggning sker nu via http://www.indoor.se

Indoorportalen finns på www.indoor.se