Brf Postiljonen, Stockholm

På Brf Postiljonen installerar Gerox två Gebwell Taurus fastighetsvärmepumpar på 90 kW totalt 180 kW som hämtar gratis energi från berget genom 12 energibrunnar på vardera 350 meter.

Genom GEROX-metoden kan energibehovet levereras till en lägre kostnad genom att nyttja bergvärme.
Besparingen genom kombinationen med fjärrvärme och bergvärme jämfört med nuvarande heltäckande fjärrvärmelösning realiseras genom minskade kostnader för effekt och ett billigare energipris under vintermånaderna när det går åt som mest energi och effektbehovet är som störst.

Anläggningen digitaliseras samtidigt och blir tillgänglig via b.la. ett webbgränssnitt. Under fem år ingår dessutom en aktiv driftövervakning genom ett samarbete med Indoor Energy. Indoor Energy är en heltäckande leverantör med egna servicetekniker som bostadsrättsföreningen kan välja att anlita vid alla typer av komfortstörningar i alla fastighetens funktioner vare sig det rör sig om kyla, värme, ventilation eller styrsystem.