Brf Ättegrenen 1

Gerox har på Brf Ättegrenen 1 i Stockholm installerat fyra Nibe fastighetsvärmepump på totalt ca 240 kW VP effekt.
Det med hjälp av 12st energibrunnar på vardera 370 meter, totalt 4 440 meter.
Hela installationen utförs som en totalentreprenad enligt ABT06 med 5 års garanti på både produkter och funktion.

Genom GEROX-metoden kan energibehovet levereras till en lägre kostnad genom att nyttja bergvärme.
Besparingen genom kombinationen med fjärrvärme och värmepumpar jämfört med nuvarande heltäckande fjärrvärmelösning realiseras genom minskade kostnader för effekt och ett billigare energipris under vintermånaderna, när det går åt som mest energi och effektbehovet är som störst.

Anläggningen digitaliseras samtidigt och blir tillgänglig via b.la. ett webbgränssnitt. Under fem år ingår dessutom en aktiv digital driftövervakning genom ett samarbete med Indoor Energy. Indoor Energy är en heltäckande leverantör med egna servicetekniker som bostadsrättsföreningen kan välja att anlita vid alla typer av komfortstörningar i alla fastighetens funktioner vare sig det rör sig om kyla, värme, ventilation eller styrsystem.