Brf Talliden7-9

På Brf Talliden 7-9 i Nacka har Gerox fått förtroendet att installera två Thermia fastighetsvärmepumpar på totalt ca 175 kW. Med en energiborrning av totalt 3 600 meter som fördelas på nio stycken energibrunnar på vardera 400 meter.
Installationen kommer årligen ge ca 380 MWh gratisvärme från berget.

Genom GEROX-metoden kan energibehovet levereras till en lägre kostnad genom att nyttja bergvärme.
Besparingen genom kombinationen med fjärrvärme och värmepumpar jämfört med nuvarande heltäckande fjärrvärmelösning realiseras genom minskade kostnader för effekt och ett billigare energipris under vintermånaderna, när det går åt som mest energi och effektbehovet är som störst.

Anläggningen digitaliseras samtidigt och blir tillgänglig via b.la. ett webbgränssnitt. Under fem år ingår dessutom en aktiv digital driftövervakning genom ett samarbete med Indoor Energy. Indoor Energy är en heltäckande leverantör med egna servicetekniker som bostadsrättsföreningen kan välja att anlita vid alla typer av komfortstörningar i alla fastighetens funktioner vare sig det rör sig om kyla, värme, ventilation eller styrsystem.