GEROX-METODEN och Fortums nya prismodell Fjärrvärme Bas, 2018

Fortums nya prismodell bygger i huvudsak på en högre effektavgift (kW) fast kostnad per månad och en lägre energiavgift (MWh) rörligt energipris för värme och varmvatten.

Energiavgiften har nu endast två olika prisperioder nov-mars och april-okt.

GEROX-METODEN fungerar bra ihop med Fortums nya prismodell där värmepumparna endast är i drift under de dyra vintermånaderna och fjärrvärmen levererar allt varmvatten.

På så vis får fastighetsägaren varje månad en lägre fast effektavgift och kan dra nytta av det låga energipriset under sommaren (april-okt) då värmepumparna är avstängda.

Med hjälp av Gerox DRS-live (SmartBox) har vi dygnet om året runt kontroll på att abonnerad toppeffekt inte övertrasseras. 

Fortum illustrerar sin nya prismodell enligt nedan. Observera att priserna anges exkl. moms.

Bilden ovan kommer från Fortums hemsida. Se prislistan publicerad på Fortums hemsida