IT-säkerhet, en grundbult i Gerox energilösningar

IT-säkerhet är i grunden ganska enkelt.  Det handlar om att göra information enkelt tillgänglig för de som har rätt till den, samtidigt som obehöriga inte ska komma åt den. När allt fler delar av t ex fastigheters energisystem kopplas upp mot internet blir det också allt viktigare att se till så att de inte är åtkomliga för obehöriga. Vill du diskutera detta med oss gör vi det mer än gärna. För att göra det enkelt för dig har vi dessutom sammanställt vår syn på IT-säkerhet i några korta punkter nedan.

1. Varför ska fastighetens styrning och övervakning vara uppkopplad mot internet?

Med en uppkopplad fastighet vet du alltid hur din fastighet mår och kan enkelt svara på frågor som exempelvis:

Hur mycket energi gör fastigheten av med?

Fungerar fläktarna som de ska?

Får elementen tillräckligt varmt vatten? 

Med rätt uppkoppling kan du dessutom hantera de allra flesta problem redan via din dator, eller smarta telefon, istället för att ta dig till källarutrymmen och fläktrum. Du får dessutom all statistik samlad och nåbar på ett enkelt sätt, vilket kan vara bra för framtida genomgångar och sammanträden. Att se till så att din fastighets automationssystem är uppkopplat är helt enkelt en av de mest arbetsbesparande åtgärder du kan göra på en befintlig fastighet.

2. Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller IT-säkerheten i en uppkopplad fastighet?

TIll att börja med kan det vara bra att slå fast att det verkligen är stor skillnad på säkerhet, beroende på vilken lösning ni väljer. Så, varför inte välja den allra bästa? Vår lösning fick så sent som för ett år sedan utmärkelsen årets IT-säkerhetslösning av Security Awards. Det gör oss trygga i vårt erbjudande om pålitlig IT-säkerhet för uppkopplade fastigheter.

3. Är inte alla IT-system möjliga att bryta sig in i?

Precis som exempelvis lås på dörrar så finns det ingen IT-lösning som är 100 procent säker. Dessutom kommer det hela tiden nya hot. Det är därför det är så viktigt att ha en lösning som hela tiden utvecklas och hålls uppdaterad. Många IT-säkerhetslösningar bygger på att fastighetsägaren själv ska ansvara för kontinuerliga uppdateringar och säkerhetsförbättringar, om dessa ens är möjliga att genomföra. Man lämpar helt enkelt över det långsiktiga säkerhetsansvaret på fastighetsägaren. På Gerox tänker vi precis tvärtom. Alla våra uppkopplade system hålls automatiskt uppdaterade och säkra. Från första dagen de installeras och så länge de hålls i drift. Det gör oss unika på marknaden. Och ger dig den trygghet du kan förvänta dig av marknadens bästa system för uppkopplade fastigheter.

4. Passar Gerox IT-säkerhetslösning med fastighetens befintliga automationssystem?

Vår lösning är baserad på öppenhet för att kunna integreras mot redan befintliga system. Det innebär att den befintliga styr- och automationsutrustning som finns i fastigheten mycket sällan behöver bytas ut. Lösningen är dessutom anpassad för att kunna anslutas mot framtida installationer, oavsett fabrikat. Utöver att det här innebär enkla installationer, blir lösningen mycket kostnadseffektiv. Så, om du har en fungerande automationslösning idag, behåll den. Men komplettera den med vår IT-säkerhetslösning.