Så påverkar den nya GDPR-lagen oss på Gerox och våra kunder

I vår verksamhet på Gerox behöver vi bland annat lagra uppgifter som behövs för att fullfölja våra kundåtaganden. Vi omfattas därför av den nya GDPR-lagen.För oss på Gerox är det viktigt att vara tydliga med hur vi ser till att uppfylla de krav och skyldigheter som den nya lagen medför, att vi skyddar och hanterar känsliga uppgifter på ett korrekt sätt och att vi alltid respekterar den personliga integriteten. Som kund hos Gerox har du naturligtvis alltid rätt att få ut de uppgifter som finns registrerade om dig.  

För att få ut personuppgifter, eller om du har andra frågor kring vår hantering av personuppgifter och lagring av data är du välkommen att skicka din fråga till gdpr@gerox.se