SPM Instruments energibesparing uppmärksammas av Energimyndigheten

I en artikel på Energimyndigehetens hemsida uppmärksammas hur industriföretaget SPM Instrument halverat sin energianvändning. En besparing som gjorts möjlig i samarbete med Gerox energilösningar.

2012 installerades en heltäckande bergvärmelösning, bestående av 21 st energibrunnar på sammanlagt 3 990 m, som ersatte fjärrvärmen. Dessutom ersatte Gerox lösning kyla från kylmaskiner med frikyla från borrhålslagret. Sedan installationen har man minskat sitt energianvändande med 700 MWh/år, vilket innebär en årlig besparing på ca 350 000 kr/år.

 

"– Det har fungerat klockrent på alla sätt och vis. Och det har gått väldigt fort. Vi hittade en entreprenör vi fick förtroende för, som både gjorde kartläggningen och var sammanhållande i genomförandefasen."

Niklas Halling

 

Gerox tackar för förtroendet!

 

Källa: Energimyndigheten

Läs artikeln här!

Läs mer om Gerox installation här!