DRS-live driftövervakning, rapportering och service

Via Gerox kundsida kan fastighetsägaren se en totalflödesbild över fastighetens värme-, varmvatten- och ventilationsfunktion samt sensorer för temperatur, tryck och energimätning. Det är enkelt att kombinera data från flera styrenheter och sensorer i fastigheten för att skapa en överskådlig presentation.

Vi utnyttjar modern webbteknologi för att hämta och presentera data vilket gör det möjligt att anpassa presentationen för olika enheter som dator, mobiltelefon och surfplatta. Det gör det också möjligt att smidigt kundanpassa vyerna utan att behöva programmera om styrutrustningen i fastigheten. SmartBox-plattformens webbaserade API medför en stor flexibilitet i att ta fram olika tillämpningar baserat på data från en fastigheten eller hela fastighetsbeståendet.

Vi har tagit fram de mest efterfrågade vyerna såsom flödesbild, energi- och besparingsstatistik, drift- och underhållsdokumentation och, för administratören, inställningsvyer.

Larm från styr- och reglerutrustning och sensorer

En värmepump har ett mycket avancerad styrsystem som ser till att värmepumpen fungerar optimalt. Styrsystemets många sensorer kan fånga upp fel som uppstår i driften. Med SmartBox fångar vi upp dessa larm och förmedlar detta direkt till fastighetsägarens driftorganisation. Ibland är det viktigt att kunna fånga upp en kombination av olika styrsystem och sensorer för i god tid kunna identifiera driftanomalier i fastighetens funktioner. Därför har SmartBox-plattformen en särskild larmfunktion som skapar nya anpassade larm från insamlade data, genom en applikation i Gerox molntjänst.

DRS-avtal

Under entreprenadens garantitid erhåller fastighetsägaren kostnadsfritt tjänstepaketet Gerox DRS-live Nivå 3.

Gerox erbjuder, utöver Nivå 3, fler värdefulla tjänster som ger fastighetsägaren ökad trygghet och kontroll över värmeundercentralen och eventuella andra anslutna styr- och reglersystem. För att tillgodose varje fastighetsägares behov erbjuds DRS-live avtal med olika nivåer.

Gerox tillhandahåller driftövervakning, rappotering och service i olika nivåer  för att möta fastighetsägares olika behov.

Nivå 1 

Interaktiv flödesbild med aktuella mätvärden
Övervakning av fjärrvärmeeffekt

Nivå 2 

Fjärrstyrning av inställningar för värme och tappvarmvatten
Historiska mätdata
Energistatistik
Besparingsstatistik
Övervakad säsongsstyrning

Nivå 3 

Årlig förebyggande service av hela värmeundercentralen
Larmmottagning dygnet runt

www.gerox.se/demo kan ni titta på hur DRS-live fungerar i realtid.

Vid avslut av DRS-liveavtal

Skulle fastighetsägaren välja att inte fortsätta använda abonnera på Gerox DRS-live kan fastighetsägaren:

 • Teckna ett nytt underhållsavtal med SmartBox-leverantören Modio för att få tillgång till SmartBox databas och webb-API samt erhålla serviceuppdateringar av mjukvaran. Webb-API finns dokumenterat på Modios hemsida https://www.modio.se/pages/api-doc.html.
 • Koppla bort SmartBox från Internet och enbart nyttja SmartBox interna Webb-API för att få tillgång till data.
 • Helt sluta använda SmartBox. Eventuella styrfunktioner är normalt inte beroende av att SmartBox är uppkopplad till Gerox eller Modios molntjänster (om inget annat är specificerat).

I ovanstående fallen sörjer kunden själv för att bygga sin egen applikation för hantering av data från SmartBox.

Observera att Gerox inte tillåter att kunden, parallellt med Gerox, har tillgång till SmartBox webb-API då Gerox driftåtagande kan påverkas av detta.

Vanliga frågor och svar

 • Vem äger de mätdata som samlas in med SmartBox?
  • Kunden äger sin data. Gerox tar dock en administrativ avgift för att exportera ut data ur databasen.
 • Hur länge lagrar Gerox insamlad data?
  • I dagsläget finns inte någon övre gräns. Vi bearbetar äldre data till max/min/medelvärden per timme och/eller dygn efter 6 månader.
 • Hur får en eventuell ny leverantör tillgång till lagrad data?
  • Gerox exporterar ut databasen med all tillgänglig data som den nya leverantören kan importera i sina system.

Adressuppgifter

Postadress:

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Besöksadress:

Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Fakturaadress:

Gerox AB (publ)
c/o Ekonomibyrån Melin & Worge AB
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Organisationsnummer:

556814-4991