Om geoenergi

Geoenergi är ett samlingsnamn för sjö-, berg- och markvärme/kyla. Det är solenergi som lagrats i berggrunden, endast en mycket liten del av den kommer från jor­dens inre. Genom olika system så­som bergvärme, borrhålslager och akviferlager kan man hämta upp denna energi och använda den för ett kontrollerat inomhuskli­mat. För stora fastigheter använder man huvudsakligen borrhålslager och akviferlager.

Bergvärme består ofta av flera borrhål som sam­mankopplas. I dessa borrhål för man ner vätska i kollektorslangar. Vätskan transporterar temperaturen i berggrunden. När man under vintern tar ur värme, kyler man hålen och när man under sommaren tar ur kyla, värmer man energihålen. På så vis skapas energibalans, vilket är optimalt för att få både värme och kyla på ett miljöriktigt och ekonomiskt rätt sätt.

Kort om geoenergi

Bergvärme

Enstaka borrhål till enskilda villor. Energifaktor 3-4 = det går åt 1kWh el för att producera 3-4 kWh geoenergi. Normal energibesparing ca 55-65 procent.

Borrhålslager

Flera tätt liggande borrhål som kopplas ihop i fastigheter. Energifaktor 4-6 = det går åt 1kWh el för att producera 4-6 kWh geoenergi. Normal energibesparing ca 75-85 procent.

Akviferlager

Naturligt grundvattenmagasin i berg och jord. Används oftast i storskaliga projekt som till exempel fjärrvärme, sjukhus och flygplatser. Energifaktor 30-40.

Visste du att...?

- Sverige som land använder mest geoenergi i världen räknat per capita.
- I Sverige finns ca 600 000 anläggningar som svarar för 12-15% av uppvärmningen av bostäder.
- Fram till år 2020 ska andelen förnybar energi i Sverige öka från 40 till 49 procent.
- Marksystem (bergvärme, jordvärme, grundvattenvärme) har en livslängd på 50-100 år.
- Energimyndigheten i Sverige godkände bergvärme som förnybar energi 2007.

Länktips

Geotec (Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation) har publicerat en artikel "Vad är geoenergi" som på ett pedagogiskt sätt beskriver geoenergi.

Borrlager

Bild från www.geotec.se

Adressuppgifter

Post- och besöksadress:

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping.

Fakturaadress:

Primärt: faktura@gerox.se

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Organisationsnummer:

556814-4991