Om Gerox AB

Bakgrund

Gerox startade sin verksamhet 2010 och har sedan dess installerat geoenergianläggningar i ett stort antal fastigheter, främst i Stockholmsregionen. Bolaget är idag en väletablerad aktör med en noggrann arbetsmodell för genomförandet av en totalentreprenad. Vi eftersträvar att vara en långsiktig och pålitlig partner till våra kunder.

Gerox är en oberoende aktör som ej är knuten till något specifikt varumärke. Detta innebär att vi alltid är fria att välja de värmepumpar och den utrustning som lämpar sig bäst för den aktuella fastigheten.


Kunskapsföretag

Gerox är ett kunskapsföretag verksamt inom energisektorn. Vi projekterar, dimensionerar, installerar och driftövervakar värmeundercentraler i flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Gerox anläggningar baseras vanligtvis på förnybar energi i form av bergvärme i kombination med fjärrvärme och frånluftsåtervinning.
Denna kombination är både miljövänlig, trygg och säker, samt ekonomiskt gynnsam för fastighetsägaren.


Gerox signum

Den optimala lösningen för trygghet och en varaktig besparing är bergvärme (och frånluftsåtervinning) i kombination med fjärrvärme, samt en digitaliseringslösning som gör det möjligt att driftövervaka och samla driftinformation från anläggningen i realtid.

Fjärrvärmen används för allt tappvarmvatten och spetsvärme, samt all värme under de månader som fjärrvärmen har lågt pris. Genom att koppla upp anläggningen går det att fjärroptimera anläggningen i realtid baserat på driftstatistik och eventuella larmer.


Genomförande

Gerox arbetar alltid som totalentreprenör enligt ABT06 och lämnar fem års garanti såväl på funktionen som materialet. Gerox använder erfarna projektledare i entreprenaderna och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförandet.


Ledningssystem

Vi använder oss av ett kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem med projektanpassade egenkontroller för att kvalitetssäkra hela processen.

Adressuppgifter

Post- och besöksadress:

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping.

Fakturaadress:

Primärt: faktura@gerox.se

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Organisationsnummer:

556814-4991