GEROX-METODEN

Alltid kombinationen värmepumpar och fjärrvärme

Tryggt och miljöriktigt samt ekonomiskt mycket fördelaktigt

Med GEROX-METODEN kompletterar vi befintligt fjärrvärmebaserat system för värme och varmvatten med värmepumpar i syfte att förbättra fastighetsägarens driftekonomi för uppvärmning med hjälp av gratis miljövänlig förnybar energi.

Den förnybara energin hämtas ur borrade energibrunnar på tomten under fastigheten. Den energi som finns i berggrunden är lagrad solenergi som från år till år fylls på med ny solenergi. Systemet är som en stor värmeväxlare som med hjälp av en eller flera eldrivna värmepumpar koncentrerar värmen så den kan användas för att värma fastigheten.

GEROX-METODEN är välbeprövad, driftsäker och finns i drygt 150 bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter huvudsakligen i Stockholmsregionen.

Alltid fjärrvärme för all tappvarmvattenproduktion

Tryggt och tekniskt bästa lösningen

När värmepumpar enbart levererar energi för uppvärmning behöver inte ackumulatortankar uppta värdefullt utrymme i källaren, som ändå inte räcker till vid de stora tappvarmvattenbehov som uppstår morgon och kväll i ett flerfamiljshus.

Värmepumpar presterar också bäst vid uppvärmning av fastigheten. Som en bonus ökar också driftsäkerheten.

Med GEROX-METODEN håller vi ner returtemperaturen till fjärrvärmenätet vilket i många fall ger en bonus från fjärrvärmebolaget.

I samarbete med Indoor Energy - Service och Driftövervakning med larmmottagning dygnet runt

Digitalisering är en allt viktigare komponent i ett proaktivt förvaltande av fastigheter. I Gerox entreprenader ingår digitaliseringshårdvaran SmartBox som gör det möjligt att aktivera digitaliseringstjänsten Energy Center Performer som tillhandahålls av Indoor Energy. Lär mer om Indoor Energy Center!

Indoor erbjuder även ett heltäckande serviceprogram som skräddarsys efter era behov i fastigheten; allt från värme- och varmvattenproduktion till luftbehandlingsaggregat och annan fastighetsteknik.

 

Fem års entreprenadgaranti 

I entreprenaden ingår utbildning där fastighetsägaren (eller fastighetsägarens förvaltare) lära sig hur den nya anläggningen fungerar. Ni erhåller en fysisk pärm med Drift- och skötseldokumentation samt en digital kopia som vi även publicerar i Indoors portal så ni har allt samlat på ett ställe.

Vår entreprenadgaranti är fem år.

Varför välja Gerox som totalentreprenör?

  • GEROX-metoden är en välbeprövad lösning som är installerad i över 150 fastigheter.
  • Värmepumpar i kombination med fjärrvärme samt en säker och tillgänglig digitaliseringslösning.
  • Gerox bildades 2010 och är en välkänd och stabil aktör i branschen.

Fördelar med GEROX-METODEN

  • Ni blir mindre beroende av fjärrvärmen, men bibehåller säkerheten och låga säsongspriser
  • Ni nyttjar gratis förnybar energi från berget/frånluften
  • Största delen av fastighetens uppvärmning sker med förnybar energi
  • Tappvarmvattnet produceras även fortsättningsvis med fjärrvärme

Genom vårt samarbete med Indoor Energy har ni också möjlighet att teckna serviceavtal och driftövervakning genom Indoor Energy Center.

Läs mer

Se demosida för Indoor Energy Centers portal.

Naturskyddsföreningens artikel om fjärrvärme och nackdelarna med förbränning av importerade sopor.

"Vi eldar mer sopor i Sverige än någonsin. Nästan en fjärdedel av soporna som eldas i svenska värmeverk importeras, det mesta från Norge och Storbritannien. Men att elda sopor leder till utsläpp av giftiga ämnen. Exakt hur stora utsläppen är vet ingen. Den lönsamma branschen motsätter sig nya krav på mätningar."

Adressuppgifter

Post- och besöksadress:

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping.

Fakturaadress:

Primärt: faktura@gerox.se

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Organisationsnummer:

556814-4991