SmartBox

SmartBox är hjärtat i Gerox driftövervakning. Genom fokus på IT-säkerhet och smarta gränssnitt har SmartBox-konceptet en unik position i styr- och reglerbranchen.

SmartBox är en fastighetsautomationsplattform som gör det möjligt att koppla in nya och befintliga sensorer i en fastighet och i nära realtid överföra driftinformation vidare till Gerox molntjänst där informationen bearbetas och läggs till rätta för att kunna generera larm, statistik, aktuell driftinformation med mera.

Genom en inbyggd regulator kan SmartBox även utföra styr- och regleruppgifter, till exempel regleringen av fjärrvärmeventilen för tappvarmvattenproduktion.

SmartBox stödjer sensorer som kommunicerar över fältbussprotokollen Modbus och Mbus samt har in- och utgångar för digitala och analoga signaler.

SmartBox ansluts till Internet och kräver ett tjänsteabonnemang för att få tillgång till uppdateringar och webb-API. Detta abonnemang ingår i Gerox DRS-live.

IT-säkerhet på Internet

SmartBox-konceptet bygger på att datainsamling och -skrivning sker lokalt i fastigheten men tillgången till den insamlade informationen sker över en central molntjänst.

SmartBox är utformad för att kunna anslutas till en oskyddad Internetanslutning. När en SmartBox ansluts till Internet kommer den automatiskt att ladda ner den senaste tillgängliga mjukvaran från leverantören. All kommunikation sker över en krypterad förbindelse med hjälp av TLS-certifikat som utfärdas av leverantören. Plattformen bygger på väletablerade mjukvaror med öppen källkod. Mjukvaran uppdateras regelbundet med ny funktionalitet och förbättringar samt snarast vid akuta säkerhetsuppdateringar.

Läs mer om tekniken på Modios hemsida: https://www.modio.se/technology.html

Gränssnitt för tillgång till fastighetens mätdata, webb-API

Tillgång till fastighetens apparatur och mätdata erhålls genom ett så kallat webb-API. Gerox kundsida nyttjar detta webb-API för att visa anläggningsinformation och möjliggöra konfiguration av till exempel börvärde för tappvarmvattentemperatur. Data från fastigheten lagras i en databas, högupplöst upp till 6 månader, därefter som min/max och medel per timme. SmartBox har även ett lokalt webb-API som kan nyttjas om fastighetsägaren väljer att säga upp tjänsteavtalet och bygga en egen applikation för datahantering.

Läs mer om webb-API på leverantörens hemsida: https://www.modio.se/docs/api/index.html

Inbyggd styr- och reglerutrustning

SmartBox är utrustad med en regulator, Regin Corrigo E281D-3, som ger SmartBox möjlighet att utföra olika styr- och regleruppgifter.

Ingångarna på regulatorn används även för att övervaka till exempel temperatursensorer och larm från tryckhållningskärl. Dessa sensorer finns sedan tillgängliga i gränssnittet för SmartBox. Regulatorn kräver inga dyra licenser eller mjukvaror då Regin tillhandahåller dessa utan kostnad.  Regulatorn har en inbyggd display samt manövreringsmöjligheter direkt i regulatorn.

Läs mer om Regin Corrigo E281D-3 på Regins hemsida:

http://regincontrols.com/sv-SE/hem/

 

 

Kommunikationsgränssnitt i fastigheten

SmartBox har stöd för några av de vanligaste seriella kommunikationsgränssnitten för utrustning i fastigheter.

Modbus RTU används generellt för styrutrustning som kan fjärrkonfigureras, som till exempel styrutrustning i bergvärmepumpar och frånluftsfläktar.

Mbus används för att läsa av exempelvis fjärrvärmeleverantörens energimätare och elmätare. Dessa enheter kan normalt inte fjärrkonfigureras.

För att ansluta till larmutgångar samt temperatur- och tryckgivare används de analoga eller digitala ingångarna i den inbyggda regulatorn. Regulatorn kan även styra ventilställdon (analog 0-10v), start och stop av cirkulationspump (genom slutning/öppning av digital/analog utgång) med mera.

Komponenter som Gerox SmartBox möjliggör driftövervakning över

 • Internetanslutningen till SmartBox
 • Värmepumpens larm och mätvärden från dess inbyggda styr- och reglerutrustning
 • Elmätare för driv-el till värmepumpen
 • Energimängdsmätare för levererad värme från värmepumpen
 • Energimängdsmätare för levererad mängd värme från fjärrvärmeleverantören[1] (M-bus anslutning måste finnas på fjärrvärmeleverantörens mätare)
 • Ställdon till fjärrvärmeventil för värme
 • Tryckgivare för värme, varmvatten och köldbärarkrets
 • Temperaturgivare för framledning- och returtemperatur i fjärrvärmekretsen
 • Temperaturgivare för framledning- och returtemperatur i radiatorkretsen
 • Temperaturgivare för utomhustemperatur
 • Cirkulationspumpar för radiatorkrets och VVC [2]
 • Regulator för tappvarmvatten
 • Ställdon till fjärrvärmeventil för tappvarmvatten
 • Temperaturgivare för framledningstemperatur tappvarmvatten
 • Temperaturgivare för returtemperatur tappvarmvattencirkulation (VVC)
 • Cirkulationspump för köldbärarkrets [3]Frånluftsfläktar [4] (styr- och reglerutrustning eller larmutgång)

Om förutsättningar finns kan driftövervakningen byggas ut genom att ansluta SmartBox till andra kommunicerbara enheter i fastigheten.

Installation

SmartBox installeras av behörig elektriker.

Apparatskåpet som utgör SmartBox är 40 x 40 x 30 cm.

Förutsättningar

SmartBox kräver en Internetuppkoppling i anslutning till SmartBox. Rekommenderad hastighet är 1 Mbit/s (dock lägst 0.25 Mbit/s). Dataförbrukningen är högst 1 Gb/mån.

 

[1] Förutsätter att fjärrvärmeleverantörens energimätare har stöd för Mbus-kommunikation.

[2] Förutsätter att cirkulationspumpen stöds av SmartBox.

[3] Förutsätter att cirkulationspumpen stöds av SmartBox.

[4] Förutsätter att frånluftfläktarnas styr- och reglerenheter stöds av SmartBox.

 

Adressuppgifter

Postadress:

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Besöksadress:

Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Fakturaadress:

Gerox AB (publ)
c/o Ekonomibyrån Melin & Worge AB
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Organisationsnummer:

556814-4991