Partners

Gerox är ett kunskapsföretag som projekterar och dimensionerar anläggningar. Försäljning, marknadsföring, projektering, tillståndshantering och kvalitetsuppföljning sköter vi centralt från Gerox. Vi utför våra entreprenader i samarbete med externa partners som är experter inom sitt respektive verksamhetsområde.

Driftövervakning, Styr och reglerteknik

Projektledning, solenergi och laddstationer

VVS

El

Energiborrning och markarbeten

Värmepumpar

Serviceavtal och driftövervakningstjänster

Ekonomi

IT-system

Adressuppgifter

Post- och besöksadress:

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping.

Fakturaadress:

Primärt: faktura@gerox.se

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Organisationsnummer:

556814-4991