Brf Gulddragaren

Gerox kommer projekteratera anläggningen med sex stycken Thermia Mega XL 21-88 kW fastighetsvärmepumpar på totalt 530 kW VP effekt med en nettoeffekten på ca 500 kW.
Borrningen kommer att fördelas på 22 stycken energibrunnar på vardera ca 310 meter.

Genom GEROX-metoden kan energibehovet levereras till en lägre kostnad genom att nyttja bergvärme.
Besparingen genom kombinationen med fjärrvärme och värmepumpar jämfört med nuvarande heltäckande fjärrvärmelösning realiseras genom minskade kostnader för effekt och ett billigare energipris under vintermånaderna, när det går åt som mest energi och effektbehovet är som störst.

Anläggningen digitaliseras samtidigt och blir tillgänglig via b.la. ett webbgränssnitt. Under fem år ingår dessutom en aktiv digital driftövervakning genom ett samarbete med Indoor Energy. Indoor Energy är en heltäckande leverantör med egna servicetekniker som bostadsrättsföreningen kan välja att anlita vid alla typer av komfortstörningar i alla fastighetens funktioner vare sig det rör sig om kyla, värme, ventilation eller styrsystem.