Brf Utkiken i Gröndal

Fastigheten Akterspegeln 24 i Gröndal är i behov av en intelligent, miljövänlig och ekonomiskt sparsam geoenergisystemlösning. Gerox har lösningen och agerar som totalentreprenör från projektering till färdig geoenergianläggning, redo för drift. 

Den tekniska lösningen som Gerox har utarbetat består av tre fastighetsvärmepumpar på vardera 21–88 kW och fjärrvärme som under delar av året kommer att användas för all värme och som tillskottsvärme under vinterperioden. Fjärrvärmecentralen står även för producering av tappvarmvattnet. Värmepumparna har varvtalsstyrda kompressorer och den totala nettoeffekten beräknas vara 225 kW. Tio (10) energibrunnar på vardera 400 meter, totalt 4 000 meter kommer att borras. 

För digital driftövervakning av undercentralerna installeras ett apparatskåp innehållande en Indoor SmartBox.