Fastighets AB Porslinsfabriken

Fastighets AB Porslinsfabriken har beställt en entreprenad på fastigheten Gustavsberg 1:468 i Värmdö kommun. Helt nya energi- och effektbehov blir aktuella med anledning av total ombyggnad av fastigheten. Den projekterade maxeffekten är 700 kW och den totala energiförbrukningen förväntas vara 2 000 MWh/år. Lösningen är fastighetsvärmepumpar i kombination med fjärrvärme.