Tolvskillingen Tolvskillingen. Tolvskillning..

Willhem, Tolvskillingen

Gerox utför en totalentreprenad på Willhems Tolvskillingen 1, 2 och 3 med sammanlagt tre undercentraler. 

Samtliga tre undercentraler är var och en i behov av en maxeffekt på ca 170 kW, med ett energibehov av ca 500 MWh/år (ca 385 MWh värme och ca 115 MWh varmvatten). 

Gerox har utarbetat en geoenergisystemlösning där värmepumparna kopplas in för värmedistribution samt mot energibrunnar. Befintliga frånluftsvärmepumpar och fjärrvärmen skall fortsatt kunna användas för värme i värmekretsen samt till allt tappvarmvatten. Värmepumparnas styr är förberedd för heltäckande anläggning.