Bråvikens Golfklubb

 • Installationsår: 2012
 • Typ av fastighet: Shop, verkstad och lager
 • Tidigare energikälla: Oljepanna
 • Toppeffekt: Ca 50 kW
 • Värmepump och effekt: En IVT 26 kW, effekttäckning ca 50 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 200 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 175 MWh/år, energitäckning ca 85 %
 • Gratis värme från berget: Ca 125 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Ca 100 MWh/år, nyttjas ej
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 50 MWh/år
 • Spetsvärme: En elpanna på 27 kW som levererar ca 25 MWh/år
 • Tappvarmvatten: Prioriteras av värmepumpen
 • Antal borrhål: 3 stycken på vardera 165 meter, totalt 495 meter
 • Borrhålsplacering: På egen gårdsplan
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 125 000 kr/år
 • Kontaktperson: Jan Åberg 0705-89 12 13/Jan Monier 011-34 00 91