Norrköpings Multiarena

 • Installationsår: 2009
 • Typ av fastighet: Kontor, restaurang, omklädningsrum, träningslokaler mm
 • Tidigare energikälla: Ingen, nyproduktion
 • Toppeffekt: Ca 255 kW
 • Värmepump och effekt: Tre stycken IVT F70H kW och en IVT 45 kW, totalt 255 kW, effekttäckning ca 100 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 800 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpar: Ca 800 MWh/år, energitäckning ca 100 %
 • Gratis värme från berget: Ca 560 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Ca 350 MWh/år
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 240 MWh/år
 • Spetsvärme: En elpanna på 90 kW som ren haverireserv.
 • Tappvarmvatten: Ca 150 MWh/år prioriteras av 45 kW värmepumpen samt hetgas
 • Antal borrhål: 20 stycken på vardera 200 meter, totalt 4 000 meter
 • Borrhålsplacering: På egen parkeringsplats
 • Frånluftsåtervinning: Ja
 • Årlig besparing: Ca 600 000 kr/år
 • Kontaktperson: Bo Sundberg 011-26 40 39