Helgenäs Bulktransporter

 • Installationsår: 2013
 • Typ av fastighet: Kontor och verkstad med tvätthall
 • Tidigare energikälla: Nybyggnation
 • Toppeffekt: Ca 40 kW
 • Värmepump och effekt: En IVT 28 kW, effekttäckning ca 70 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 100 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 90 MWh/år, energitäckning ca 95 %
 • Gratis värme från berget: Ca 60 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Distribueras i ventilationen.
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 30 MWh/år
 • Spetsvärme: Elpanna
 • Tappvarmvatten: Elberedare
 • Antal borrhål: 3 stycken på vardera 200 meter, totalt 600 meter
 • Borrhålsplacering: På egen gårdsplan
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 50 000 kr/år
 • Kontaktperson: Claes Gustavsson 0705-77 07 45