R-Contracting AB

 • Installationsår: 2011
 • Typ av fastighet: Kontor, verkstad och lager
 • Tidigare energikälla: Fjärrvärme
 • Toppeffekt: Ca 26 kW
 • Värmepump och effekt: En IVT 26 kW, effekttäckning ca 60 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 150 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 130 MWh/år, energitäckning ca 85 %
 • Gratis värme från berget: Ca 90 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Nyttjas ej
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 40 MWh/år
 • Spetsvärme: En elpanna
 • Tappvarmvatten: Från fjärrvärmen
 • Antal borrhål: 3 stycken på vardera 200 meter, totalt 600 meter
 • Borrhålsplacering: På egen gräsmatta
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 100 000 kr/år
 • Kontaktperson: Kristofer Runo 073-734 15 01