Riksbyggen Brf Kimstadhus nr 2, Kimstad

Gerox kommer att installera en fjärrvärmecentral anpassad för fastighetens nuvarande behov av tappvarmvatten.
Sedan tidigare finns en bergvärmeinstallation samt en oljepanna, vi ersätter nu oljepannan med en fjärrvärmecentral och därmed får föreningen en värmeinstallation enligt Gerox-metoden. Genom att välja Tekniska verkens fjärrvärme och förnyelsebar geo-energi bidraga föreningen med miljönytta.

Installationsår: 2019
Typ av fastighet: Bostäder
Antal lägenheter: 89 st
Lokaler: 3 st
Tidigare energikälla: bergvärme och oljepanna
Toppeffekt: Ca 280 kW
Totalt värmeenergibehov: Ca 800 MWh/år
Spetsvärme: Fjärrvärme
Återladdning av borrhål med uteluft: Ja
DRS-live (Driftövervakning, Rapportering & Service): Ja
Kontaktperson: