Stadium Centrallager

 • Installations år: 2011
 • Typ av fastighet: Kontor och lager
 • Tidigare energikälla: Fjärrvärme
 • Toppeffekt: Ca 560 kW
 • Värmepump och effekt: Åtta stycken IVT 70 kW, totalt 560 kW, effekttäckning ca 100 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 1 250 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpar: Ca 1 250 MWh/år, energitäckning ca 100 %
 • Gratis värme från berget: Ca 850 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Ca 400 MWh/år
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 390 MWh/år
 • Spetsvärme: Ingen spets
 • Tappvarmvatten: 20 MWh/år från separat IVT 11 kW värmepump
 • Antal borrhål: 35 stycken på vardera 250 meter, totalt 8 750 meter
 • Borrhålsplacering: På egen parkeringsplats
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 1 Mkr/år
 • Kontaktperson: Roger Bäckström 011 24 30 22