Taxi Östergötland

 • Installationsår: 2014
 • Typ av fastighet: Kontor, verkstad
 • Tidigare energikälla: Nybyggnation
 • Toppeffekt: Ca 50 kW
 • Värmepump och effekt: 1st. IVT, 36 kW, effekttäckning ca 75 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 150 000 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 140 MWh/år, energitäckning ca 95 %
 • Gratis värme från berget: Ca 100 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Utnyttjas inte
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, ca 40 MWh/år
 • Spetsvärme: El-panna
 • Tappvarmvatten: El-varmvattenberedare
 • Antal borrhål: 4 stycken på vardera 200 meter, totalt 800 meter
 • Borrhålsplacering: På egen gård
 • Uteluftsåterladdning/Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 80 000 kr/år
 • Kontaktperson: Andreas Wilzén 0709–300570