Brf Stigberget

Entreprenaden utfördes på Brf Stigbergets fastighet Eriksberg 14:1 i Uppsala.

Gerox har utarbetat en geoenergisystemlösning med tre (3) tystgående Nibe fastighetsvärmepumpar med dubbla kompressorer i kombination med fjärrvärmen. Värmepumparna är på vardera 60 kW med dubbla kompressorer (totalt 6 x 30 kW, 180 kW) med en beräknad total nettoeffekt på ca 165 kW. 12 energibrunnar på vardera 320 meter (totalt 3 840 m) har borrats.

Allt tappvarmvatten och VVC produceras av fjärrvärmen. För digital driftövervakning av undercentralen installerades ett apparatskåp innehållande en SmartBox.