Brf Uppsalahus nr 27, Uppsala

Brf Uppsalahus nr 27, Uppsala
Gerox har levererat en komplett energilösning bestående av bergvärme i kombination med fjärrvärme inkl digitaliseringslösning Indoor Live.
Installation av sex (6) stycken fastighetsvärmepumpar på ca 90 kW vardera, totalt ca 540 kW VP effekt, beräknad nettoeffekt ca 500 kW.

Referenslista
Installationsår: 2019
Typ av fastighet: Bostäder
Antal lägenheter: 237 st
Tidigare energikälla: Fjärrvärme
Toppeffekt: Ca 500 kW
Nya bergvärmepumpar: 6 St 90 kW, effekttäckning ca 70 %
Totalt värmeenergibehov: Ca 1 600 MWh/år
Värmeenergileverans från värmepumparna: Ca 1 380 MWh/år, ca 85 % av värmen
Gratis värme från berget: Ca 970 MWh/år
Gratis frikyla från berget, solenergi, återladdning: Utnyttjas ej, men förberett
Driv-el till värmepumparna: Ca 420 MWh/år
Spetsvärme: Fjärrvärme
Tappvarmvatten: Fjärrvärme
Antal borrhål: 26 st på vardera ca 330 m, totalt 8 580 m
Borrhålsplacering: Gårdsborrning
Frånluftsåtervinning: Nej
Årlig besparing: Ca 1 000 000 kr/år i snitt de första 10 åren
Kontaktperson: Ordförande Per Lyck-Jensen, 0702-913 916