Willhem, Isstadion 21

Bergvärmeentreprenaden utfördes på fastigheten Isstadion 21 i Linköping. Fastigheten består av en undercentral med en maxeffekt på ca 130 kW med ett energibehov av ca 400 MWh/år (ca 280 MWh värme och ca 120 MWh varmvatten). 

Två (2) Nibe (F1345–60 kW) fastighetsvärmepumpar med dubbla kompressorer kopplades in för värmedistribution samt mot energilagret. Totalt ca 120 kW VP effekt, med en beräknad nettoeffekt på ca 110 kW. Fjärrvärmen har fortsatt använts för värme i värmekretsen samt till allt tappvarmvatten. Sju (7) energibrunnar på vardera 285 meter (totalt ca 2 000 m) borras.