Willhem, Ingenjören 1

Gerox har utfört en komplett bergvärmeinstallation på Willhems fastighet Ingenjören 1 i Linköping 

Maxeffekten är ca 95 kW med ett energibehov av ca 330 MWh/år (ca 250 MWh värme och ca 80 MWh varmvatten). 

Gerox har utarbetat en geoenergisystemlösning där värmepumpen kopplats in för värmedistribution samt mot energibrunnar. Fjärrvärmen har fortsatt kunna användas för värme i värmekretsen samt till allt tappvarmvatten. Värmepumparnas styr är förberedd för heltäckande anläggning.