Willhem, Skäggetorp Centrum, Guldfisken 10

Gerox har utarbetat en geoenergisystemlösning med totalt 12 Nibe 60 kW fastighetsvärmepumpar med dubbla kompressorer, totalt 720 kW, i kombination med befintlig fjärrvärme. Fjärrvärmen kommer stora delar av året används för all värme och som tillskottsvärme under vinterperioden

Allt tappvarmvatten kommer även fortsättningsvis produceras av befintliga fjärrvärmecentraler.

Värmepumparna är kopplade till ett energilager bestående av 32 energibrunnar på vardera 360 meter.

För att i centrumanläggningen kunna nyttja energilagrets frikyla installeras en växlare i undercentralen. Växlaren tillser att centrumanläggningen förses med frikyla till befintligt distributionssystem.