Willhem, Tallboda

På fastigheterna Paradiset 2, 4 och 6 i Tallboda har Gerox utarbetat tre separata geoenergisystemlösningar bestående av sju Nibe 60 kW fastighetsvärmepumpar, totalt 420 kW, i kombination med fastigheternas befintliga fjärrvärme.

Fjärrvärmen kommer stora delar av året används för all värme och som tillskottsvärme under vinterperioden. Allt tappvarmvatten kommer även fortsättningsvis produceras av befintliga fjärrvärmecentraler.

Värmepumparna är kopplade till ett energilager bestående av 21 energibrunnar på totalt 7000 meter.