Strängnäs

SPM Instrument AB

SPM Instrument AB

 • Installationsår: 2012
 • Typ av fastighet: Kontor, verkstad och lager
 • Tidigare energikälla: Fjärrvärme
 • Toppeffekt: Ca 350 kW
 • Värmepump och effekt: Fyra st. IVT 70 kW, totalt 280 kW, effekttäckning ca 80 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 500 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpar: Ca 400 MWh/år, energitäckning ca 95 %
 • Gratis värme från berget: Ca 285 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Ca 350 MWh/år
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 115 MWh/år
 • Spetsvärme: En elpanna på 90 kW som ren haverireserv.
 • Tappvarmvatten: Värmepumparnas hetgas
 • Antal borrhål: 21 stycken på vardera 190 meter, totalt 3 990 meter
 • Borrhålsplacering: På egen gårdsplan
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 300 000 kr/år
 • Kontaktperson: Per Ola Lindholm 0152-225 00