Handelscentrum, Charlottenberg

 • Installationsår: 2012
 • Typ av fastighet: Köpcentrum
 • Tidigare energikälla: Nybyggnation
 • Toppeffekt: Ca 350 kW
 • Värmepump och effekt: En Galletti 350 kW, effekttäckning 100 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 1 000 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 1 000 MWh/år, energitäckning ca 100 %
 • Gratis värme från berget: Ca 700 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Nyttjas i ventilationen
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 300 MWh/år
 • Spetsvärme: Elpanna som ren haverireserv
 • Tappvarmvatten: Elberedare
 • Antal borrhål: 45 stycken på vardera 300 meter, totalt 13 500 meter
 • Borrhålsplacering: På egen mark, parkering
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 1 Mkr/år
 • Kontaktperson: Jonas Jönsson 0705-82 44 24