Nordiska museet/Julita Gård

 • Installationsår: 2012
 • Typ av fastighet: Kontor, bostad
 • Tidigare energikälla: Olja och VP
 • Toppeffekt: Ca 50 kW
 • Värmepump och effekt: Två st. IVT 17 kW, totalt 34 kW, effekttäckning ca 70 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 150 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 140 MWh/år, energitäckning ca 95 %
 • Gratis värme från berget: Ca 100 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Utnyttjas inte
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 40 MWh/år
 • Spetsvärme: Elpanna
 • Tappvarmvatten: Prioriteras av värmepumparna
 • Antal borrhål: 4 stycken på vardera 200 meter, totalt 800 meter
 • Borrhålsplacering: På egen gårdsplan
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 100 000 kr/år
 • Kontaktperson: Roger Johnsson 08-519 546 00