Img 4895 Img 4899 Img 4896 Img 4893 Img 4892 Img 4891 Img 4890 Img 4889 Img 4886 Img 4885 Img 4884 Img 4883 Img 4882 Img 4878 Img 4877 Img 4876 Img 4874 Img 4872 Img 4871 Img 4870 Img 4868 Img 4867 Img 4866 Img 4865 Img 4863 Img 4862 Img 4859 Img 4860 Img 4861 Imag6217 Imag6230 Imag6227

Nordiska museet/Julita Gård

 • Installationsår: 2012
 • Typ av fastighet: Kontor, bostad
 • Tidigare energikälla: Olja och VP
 • Toppeffekt: Ca 50 kW
 • Värmepump och effekt: Två st. IVT 17 kW, totalt 34 kW, effekttäckning ca 70 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 150 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 140 MWh/år, energitäckning ca 95 %
 • Gratis värme från berget: Ca 100 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Utnyttjas inte
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 40 MWh/år
 • Spetsvärme: Elpanna
 • Tappvarmvatten: Prioriteras av värmepumparna
 • Antal borrhål: 4 stycken på vardera 200 meter, totalt 800 meter
 • Borrhålsplacering: På egen gårdsplan
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 100 000 kr/år
 • Kontaktperson: Roger Johnsson 08-519 546 00