Ålbergahem

 • Installationsår: 2013
 • Typ av fastighet: Bostäder
 • Tidigare energikälla: Olja och värmepump
 • Toppeffekt: Ca 50 kW
 • Värmepump och effekt: En IVT 17 kW, effekttäckning ca 35 %
 • Totalt värmeenergibehov: Ca 150 MWh/år
 • Värmeenergileverans från värmepumpen: Ca 80 MWh/år, energitäckning ca 50 %
 • Gratis värme från berget: Ca 55 MWh/år
 • Gratis frikyla från berget: Nyttjas ej
 • Driv-el till värmepumparna: Ca 30 %, 25 MWh/år
 • Spetsvärme: El- och oljepanna
 • Tappvarmvatten: Värmepump och oljepannan
 • Antal borrhål: 2 stycken på vardera 160 meter, totalt 320 meter
 • Borrhålsplacering: På egen gård
 • Frånluftsåtervinning: Nej
 • Årlig besparing: Ca 80 000 kr/år
 • Kontaktperson: Ralf Aspholm 0705-64 28 80