HSB Brf Arnö i Nyköping

HSB Brf Arnö anlitade Gerox som totalentreprenör. Entreprenaden är utförd på Rädisan 1 som är i behov av av både värme och tappvarmvatten. 

Den geoenergisystemlösning som Gerox utarbetat åt fastigheten består av sex stycken Nibe fastighetsvärmepumpar på 60 kW vardera med dubbla kompressorer. Det kombineras med befintlig fjärrvärme. Delar av året kommer fjärrvärmen användas för all värme och under vinterperioden enbart för tillskottsvärme. Fjärrvärmen kommer fortsatt användas till allt tappvarmvatten. 18 energibrunnar på 385 meter vardera är borrade. Gerox har i vanlig ordning ansvarat för projektering av anläggningen och allt installationsarbete. Det görs enligt ABT06 med fem års garanti på produkter och funktion. För att HSB Brf Arnö ska kunna styra och digitalt driftövervaka undercentralen har även ett apparatskåp innehållande en smartbox installerats.